fbpx

Zillion Consulting, UAB įgyvendina projektą, skirtą elektroninės prekybos sandorių sprendimo diegimui

Zillion Consulting, UAB įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo ir vizualinės konfigūracijos sprendimų diegimas“, bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e.pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“.

Projekto tikslas – diegti e. pardavimo sudarymo sprendinius, kurie leistų didinti įmonės pardavimo pajamas.

Sėkmingas projekto įgyvendinimas leis įmonei įdiegti skaitmeninį elektroninės prekybos sprendinį ir padidinti įmonės pardavimo pajamas.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 96 556,80 Eur
Iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama – 48 278,40 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2024-06-24
Projekto vykdymo pabaiga – 2025-06-24